What’s on i Kacheta? (NO)

What’s Up in 2021:

Vi er så stolte av Kacheta Permaculture Club. Nå fikk de en pris på 500 k av SCOPE for å synge Zambias nasjonalsang. Se på dette:

Her synger Kacheta Permaculture Club nasjonalsangen sittende. Det har de vel egentlig ikke lov til, men den stående versjonen hadde et så sterkt motlys så det var vanskelig å se dem.

What’sUp in 2020:

Distribusjon av frø til bruk i hjemmene, okt 2020:

13 oktober 2020 dro Kennedy og Limbani til Kacheta som representanter for Home of Hope Zambia. Oppdraget var å distribuere frø til Permaculture Club for personlig bruk i egne hager. I videoene kan du høre deres takknemlighet og hvordan frøene skal brukes. Vi er veldig stolte av klubben.

Her forteller barna hva de vil gjøre med frøene sine: We will plant and intercrop. We will use bokashi and liquid manure made by ourselves!
A good statement by the Permaculture club
Her takker Permaculture Club for frøene de har fått: Thank you, SCOPE Zambia!
13 oktober 2020 fikk alle i Permaculture Club hver sin pakke med frø som de kan plante hjemme på egen eiendom

What’sUp in 2019:

 

What’sUp in 2018:

What’sUp in 2017:

Det viktigste som skjedde i 2017 var permakulturskurset i Kacheta på gården L2. Vi laget en artikkel om det. Se her: Opplæring i økologisk jordbruk i september 2017