Undervisning i ekologiskt jordbruk September 2017

Mugove undervisar

Denna utbildning och praktisk träning som byborna i Sipalo får genom Mugove Walter Nyika behöver spridas över hela Afrika. Den ger möjlighet att radikalt förbättra människors levnadsförhållanden.

Deltagarna på kursen bestod av byborna, personer som representerar finansministeriet, kyrkan, den närliggande skolan, den lokala representanten för jordbruksministeriet. Dessutom styrelsen för Home of Hope Zambia och två representanter från Seed of Hope International i Sverige var med.

Undervisning tillvaratar bybornas kunskap och erfarenheter. En del kunskap är nya och/eller färdigheter som har glömts bort mellan generationerna. Tanken är att de befintliga frön som finns i byn ska användas, men metoderna baseras på ekologisk odling, permakultur eller naturligt jordbruk. Strategin är något som Mugove kallar jordbruksdesign.

Byn gick igenom en baslinjeundersökning och något som Forum Syd kallar en LFA-workshop. (Logical Framework Approach). Genom detta fick vi kartlägga nuläget, vilka problem eller utmaningar är, var de bor och vilka styrkor/resurser de har. Baserat på den informationen skapar vi ett problemträd. Där orsakerna är rötterna och effekterna är grenar/lövverk / frukter. De arbetade också med vilken typ av grönsaker och frukter samt träd som redan finns i området. Detta kommer i sin tur att vara utgångspunkten för det jordbruk de kommer att lära sig. Som du kan se på bilden har dom en del utmaningar i byn.

Utmaningar dom möter
Presentation av grupp-arbete

En kvinna från byn presenterade resultat av grupparbetet. (affischen till höger) Dom saknar vatten, skolor, support, transport, framkomliga vägar, hälsokliniker etc. Flickor slutar skolan tidigt för att försörja familjen eller hjälpa till i hemmet. En del flickor gifter sig tidigt i sk barnäktenskap. Både kvinnor och barn blir utsatta för olika typer av övergrepp. Det är männen som bestämmer och kvinnorna klagar över att de hade för lite frihet. Kvinnorna vill kunna välja själva och delta i beslutsprocesser både i hemmet och i samhället.

Vår uppgift är att empower, ge hjälp till självhjälp, och ge byborna motivation att göra projektet till sitt eget och ”äga projektet”.

Genom organisk odling och permakultur är detta möjligt.  Barnen och de vuxna får tillgång på hälsosam mat och de får också möjlighet att försörja familjen på sin gård.

Detta innebär att de kommer att kunna ha mer motivation, kunskap och energi att driva sina rättigheter inför myndigheterna, för det var helt klart att myndigheterna inte hade följt upp sitt ansvar i de flesta områden i byn.

Kvinnors rättigheter tas inte på allvar och många barn har inte lika möjligheter till utbildning, ja, listan är väldigt lång.

Denna utbildning är därför viktig för att få kunskap om att odla ekologisk/ permakultur och värna om naturen. Utbildningen bidrar också med att öka medvetenheten, förändra dysfunktionella system och på sikt bidra till ökad hälsa och livskvalitet.