Seed of Hope International SE

Medlemmar 2020

”Seed of Hope International” är en non profit ideell förening med säte i Johanneshov, Stockholm, Sverige och bildades efter initiativ av grundarna Eddy Bushitse, Chawanangwa Rachel Manda Bushitse, Lena Möller Sundström och Wenche S. Mannerak i 2015. Visionen har funnits i våra hjärtan länge. Sedan 2008 har idéerna gått från vision till handling genom att stödja utsatta barn i Lusaka ekonomisk med bidrag till skolavgifter, andra förnödenheter samt att planera för framtida insatser.

Föreningens idéer och vision är att bidra till en mer positiv samhällsutveckling i tredje världen genom social innovation och entreprenörskap. Vi vill empower kvinnor till ett självständigt liv, hjälp till självhjälp samt motverka fattigdom och dess konsekvenser.

Målet är att förbättra utsatta kvinnor och barns livskvalité genom försörjningsmöjligheter, och säkra barn en trygg uppväxtmiljö som tillgodoser deras grundläggande behov som förutsättning för utbildning, social och andlig växt. Grunden till detta arbete utgörs av delar av FN’s förklaring av mänskliga rättigheter i artikel 22, 25 och 26.

En av strategierna är att äga och investera i mark för att driva ekologisk jordbruk med djurhushållning och starta ett jordbrukskooperativ/ ecovillage.

2012 köpte vi en tomt 40 km väster om huvudstaden Lusaka, Zambia, där vi nästan har byggt klart en vaktmästarbostad. Vi planerar att utveckla verksamhet inom följande områden, ekologisk jordbruk/ permakultur, utbildning, djurhållning. Vi kommer också att motivera och utbilda lokalbefolkningen i att bedriva ekologiskt jordbruk/ permakultur. Verksamheten på tomten kommer att vara en träning- och demonstrationsplats för lokalbefolkningen.

2016 köpte vi en ny tomt (L14) ca. 70 km väst om Lusaka för ekologiskt jordbruk och permakultur.

2015 Seed of Hope International, tillsammans med våra kontaktpersoner i Zambia grundande vi NGO, Home of Hope Zambia.

Seed of Hope International och Home of Hope Zambia bygger på kristna, demokratiska och ekologiska värden som tillvaratar naturens ressurser.

.