Seed of Hope International NO

«Seed of Hope International» er en non-profit frivillig ideell organisasjon med hovedkontor i Johanneshov, Stockholm, Sverige. Den ble grunnlagt etter initiativ fra grunnleggerne Ps Eddy Bushitse, Chawanangwa Rachel Manda Bushitse, Lena Möller Sundstrøm og Wenche S. Manneråk i 2015. Visjonen har lenge vært i våre hjerter, men siden 2008 har ideene flyttet fra visjon til handling ved å støtte utsatte barn i Lusaka med økonomiske bidrag til skolepenger, annet utstyr og planlegging av framtidige prosjekter.

Foreningens ideer og visjoner er å bidra til en mer positiv samfunnsutvikling i den tredje verden gjennom sosial innovasjon og entreprenørskap. Vi vil empower kvinner til et selvstendig liv, hjelp til selvhjelp samt motvirke fattigdom og dens konsekvenser.

Målet er å forbedre livskvaliteten til sårbare og utsatte kvinner og barn og sikre barn et trygt oppvekstmiljø som ivaretar deres grunnleggende behov som forutsetning for utdanning, sosial og åndelig vekst. Fundamentet i dette arbeidet er deler av FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 22, 25 og 26.

For å nå dette målet er en av våre strategier å investere i jord for å drive økologisk jordbruk, også med husdyrhold og starte et jordbrukskooperativ/ økolandsby.

I 2012 kjøpte vi land 40 km vest for Lusaka, hovedstaden i Zambia. Vi er nesten ferdig med å bygge vaktmesterboligen. Vi vil utvikle virksomhet innen følgende områder: jordbruk, utdanning, permakulturbruk og dyrehold. Vi vil også motivere og trene lokalbefolkningen i økologisk jordbruk og permakultur. Tomten vil være et opplærings- og demonstrasjonssted for lokalbefolkningen fra de nærliggende landsbyene.

I 2016 kjøpte vi en ny tomt (L14) ca. 70 km vest for Lusaka for å dyrke økologisk og på permakultur-måten.

I 2015, grunnla Seed of Hope International, sammen med våre kontaktpersoner i Zambia, organisasjonen (NGO) Home of Hope Zambia.

Seed of Hope International og Home of Hope Zambia er basert på kristne, demokratiske og økologiske verdier som ivaretar naturens ressurser.