Rapport från 2019

SOHI besöker Zambia (okt/ nov): 2019 har varit ett händelserikt år. Wenche, Lena, Lasse och Micke (Lasses bonusson) var på besök i Zambia i november och det var en hel del förberedelser inför resan. Vi hade fått 17 datorer från en statlig institution i Oslo. Många veckor med insatser från Roger, Wenche, Lena och Mona gick åt för att rensa och installera Officepaket, licenser och andra program på datorerna. Vi fick beviljat donationer av Office packet från Microsoft via Techsoup. Vi planerade besök i skolan, landsbyn och fest med våra skolbarn. Förberedelser av arbetsdokument och möten med Pastor Dodo och Shekina, Mugowe, L Kazadi samt Home of Hope Zambia’s årsmöte. Wenche och Lena hade en långhelg i augusti i Tanum, Sverige, där vi förberedde mycket i samarbete och telefonkontakt med Home of Hope Zambia. Vi gjorde inköp av gåvor och resväskor till datorerna. 

Sheikinah och Pastor Eddy Bushitse
Dom underbara barnen till Ps Eddy och Shekinah: Juanita, Jedidiah och Priest
Home of Hope kontor


Home og Hope Zambia (HOHZ): Vi deltog i det andra årsmötet totalt 4 nov. 2019 (det senaste årsmötet var i september 2017) och de röstade in en ny styrelse.  Positivt är att de börjar utveckla en formell struktur och kompentens inom de administrativa området och har fått nya medlemmar som vill på att ta ansvar. De ser betydelsen av att följa regler och protokoll och har fått krav från myndigheterna i Zambia att redovisa årsprotokoll och betala årsavgift annars förlorar de sin NGO (Non-Governmental Organization). Detta är nu uppdaterat. De planerar att ha årsmöte en gång per år.
De har i iordninggjort ett kontor i kyrkan och gjort affischer med kort från arbetet dessa 9 år samt HOHZ visioner och mission, allt stöttat ekonomiskt av SOHI.
I våra möten på Whats-upp och Messenger med HOHZ har vi bl.a. fokuserat på de utmaningarna som vi haft och som vi diskuterade på SOHI helgen 2018. Som et resultat av detta har vi gjort ett arbetsdokument om mål, delmål, förväntningar, vad som ska göras och av vem och när det ska vara gjort. Detta är en fortsatt pågående arbetsprocess. och det är viktig att ha den huvudsakliga visionen i sikte.

Permakultur-klubben dansar och sjunger

Besök i Kacheta Primary- and Secondary School: Besöket i skolan var en väldigt positiv upplevelse. Vi var där med Shekina och Eddy Bushitse och det var ett varmt afrikansk välkomnande med sång, dans och tal av lärare och elever. Vi bjöd på fika, delade ut pennor, skrivböcker och jeans samt att vi gav 2 datorer till huvudläraren Ruth, som är drivkraften bakom skolprojektet från skolans sida. Vi hade också tryckt upp t-shirtar till barnen med Home och Hope Zambia-loggan på. Shekina gick en kurs i permakultur hösten 2018 och förpliktigade sig på att undervisa i två skolor under tre år. Kacheta är en av dessa skolor där barnen undervisas i den s.k. permacultur klubben där eleverna både i teori och praktik börjat bygga upp en permakultur-odling runt skolan. I intervju med några av barnen var dom så stolta över att få lära sig permakulturodling, dels att odla för att få mat för dagen men också för att få hälsosam och ekologisk kost och en stark kropp, som de uttryckte det. Några var också intresserade i att fortsätta utbilda sig att bli jordbrukare och trainees i permakultur.Kambumbwe village (Mungule area) och uppföljning: Det har hänt mycket i Kambumbwe village sedan sista besöket år 2017. Den gropiga sandiga vägen har idag blivit en rak fin asfaltväg. Nya hus, byggnader och fabriker har växt upp längs vägen. Infrastrukturen har utvecklats.Vattenbrunnen som installerades för 2 år sedan har varit mycket positiv för utvecklingen i byn. Byborna kan tvätta sig, diska och tvätta kläder. Dom har möjligheter att odla grönsaker, äta sund mat och hålla sig friska och även bygga hus av självgjort byggmaterial av vatten och sand. Vi fick intryck av att de mår bättre, både barnen och dom vuxna. De vi mötte, såg gladare och mer hälsosamma ut. Framför allt var barnen mer energiska och hade klarare och piggare ögon. Det är fortfarande stora problem med HIV, andra sjukdomar och fattigdom m.m. men det är ett steg i rätt riktning.  Home och Hope Zambia planerar att ha en kurs i permakultur längre fram. 77 skolbarn har fått skoluniformer och skor via insamling av Sheila Alverbäck. Vi samlades under samma träd som tidigare. Pastor Eddy Bushitse predikade, vi sjöng och Lena och Wenche hälsade med några ord. Det blev en trevlig stund med fika och saft, blandad med vatten från egen brunn samt utdelning av kläder.

L2-odling

L2 tomten:Värmen och brist på vatten har torkat ut buskar och träd. I oktober betade några getter det torra gräset på tomten. Ägaren, en jordbrukare i grannskapet, hade lånat tomten i väntan på att stängslet ska sättas upp på hans mark där getterna ska placeras senare.  Grinden och låset är ok men huset har tyvärr förfallit något, med en krossad fönsterruta och en trasig innerdörr. Det bodde en ung kille där tills december men han tog inte ansvar för huset eller marken. Nu har vi hittat en familj som bor där och förhoppningsvis tar ansvar för detta. Pastor Eddy Bushitse betalar 1000 kwacha/mån tills de fått första skörden av grönsaker och frukter. Det positiva är att vattenpumpen fungerade, att huset är så grundligt och smart byggt så att det håller värmen ute. 

L14 tomten: Det har inte tagit något beslut om vad vi ska göra på tomten. Vi har inte fått någon feedback på leasingavtalet som skickades till potentiella berörda parter detta år. Vi saknar resurser både av pengar och kompetenta personer som kan driva en verksamhet. Vi har lyft ett förslag att Limbani Manda skulle kunna vara ansvarig för verksamhet ex. uppbyggnad av kunskapscenter och democenter för ungdomar i permakultur. (Ev. med samarbete med Lush och Scope). Detta är något som myndigheterna i Lusaka province kan stödja ekonomisk.

Jackson, Wenche och Jackson’s mamma FelitusSkolbarnen: De flesta av barnen som vi har stöttat sedan 2008, har växt till ungdomar. De flesta har det gått väldigt bra för och 11 av 15 ungdomar ska gå vidare till högskolan. En kille, Jackson har kommit in på läkarlinjen, Madalitso utbildar sig inom administration/management och Shekainah planerar att göra detsamma. Två unga tjejer vill bli fysioterapeuter, två lärare och två piloter med mera.  Hemma hos vår värdfamilj hade vi ordnat en middagsfest. Varje barn/ ungdom delande frimodigt något de hade gjort för att glädja en medmänniska. De fick medaljer som uppmuntran och choklad till efterrätt. För de ungdomar som har påbörjat college/högre studier gav vi en dator.  Vi överlämnade ekonomiskt bidrag till de ungdomar som gick i grundskolan.  Vidare gav vi 3 stipendier till några som skulle börja på högskolan. Vi har månatliga stödjare i Sverige och Norge till skolbarnen. Tre av ungdommarna har fått jobb och en av dom har startat en stor hönsfarm med tusentals kycklingar. Han, Fidellia Chiila, ringde Wenche i mellandagarna och visade video och berättade glatt om vad han och hans kompis hade åstadkommit. Fidellia var så tacksam och hälsade alla som stöttat honom under åren. Han sa att han aldrig varit där han är i dag om det inte varit för oss.Mugove Walter Nyika, Shekinah och Ps Eddy Busitse i möte

Möten med/ i Zambia: Vi hade ett givande möte med Mugove Walter Nyika, vår lärare i permakultur och ledare för SCOPE International. Vi utvärderade permakultur-projektet och fick goda råd om vidare arbete på våra tomter och hur vi ska söka fonder. Annie Chikanji är national koordinator för SCOPE Zambia. Vi har haft telefonmöten med henne från Sverige. (Årsmöte HOHZ – se sidan 3-4)

Lawrence Kazadi är en av ledarna i Ministry of Community i Lusaka Province. Det blev ett trevligt och lärorikt möte och vi fick en översikt hur systemet fungerar och goda råd om hur vi kan ansöka om stipendier både för grundskola och högskola för våra barn och ungdomar.

Både Mr. Nyika och Mr. Kazadi tog upp att det är mycket viktig med dokumentation och rapportering för att kunna samarbeta och få ekonomiskt bidrag till fortsatt arbete. HOHZ behöver visa att de finns till.
Besök i Kyrkan: Söndagen gick vi i Pastor Eddy Bushitse’s kyrka, Han har en församling på cirka 150 medlemmar. Det var en gudstjänst med sång, dans och predikan. SOHI bidrog med en gåva, ett handgjort vackert kors och krukor som gjorde sig fint i kyrkan.

Permakulturkurs: SCOPE Zambia anordnade en 9-dagars permakulturskurs i december i Monze, Zambia och Limbani Emmanuel Manda och Kennedy Hachimaya deltog och åtagit sig att undervisa barn i grundskolan och gymnasiet i tre år.
De kommer också att planera (i samarbete med barnen) skolgården med träd och växter så att barnen får mat när de kommer till skolan. Vi betalade kursen för dem.

Ersättning till vice ordförande i Zambia: Vi har haft 2-4 givare i Sverige och Norge som stöder med 100-200 kronor i månaden.
Vi har ingått ett avtal med Chawanangwa Manda Bushitse. (Shekina). Hon får ersättning på 1200 kwacha / månad så att hon kan arbeta med permakulturskurser och långsiktig uppföljning i skolorna. Hon besöker också byn Kambumbwe och ger socialt, andligt och ekonomiskt stöd till byborna, inklusive skolbarnen.

Kurs i ekologiskt jordbruk på L2 i byn Sipalo: Vi har sett positiva resultat från LFA-workshopen vi hade i Kacheta och experimentet om permakulturskurs på L2 2017. Byborna i området har fått kunskap och intresse för permakultur. Detta har lett till att människor är motiverade och vill stödja permakulturprojektet vid Kacheta Primary and Secondary School, som finns i lokalsamhället.


Vi vill tacka alla och framför allt familjen Bushitse för vistelsen. Detta besök var verkligen givande och vi börjar se goda resultat av vårt arbete som pågått under många år.