Prosjekter

LAND (L2) OG HUSBYGGING

Our little house!
In the process of building in the green season. It’s such a difference between dry and green season in Zambia. L2 has a very fertile soil.
The team outside the gate of L2


Sammen med Home of Hope Zambia har vi et landområde i Sipalo-landsbyen, Zambia på 20 dekar (20 000 m2) (L2). Det ligger omtrent 40 km vest for Lusaka sentrum. Et ca 500 m langt gjerde med låsbar port omringer tomten og i 2013? borret vi etter vann og installerte vannpumpe. Vaktmesterboligen ved porten er nesten klar, men ikke kjøkkeninnredning, annen innredning, strøm og sanitær.

The entrance
Vannpumpen på L2, – Amon, Lena og Eddy

Vår visjon er å forbedre levekårene til sårbare grupper ved å eie og investere i land hvor vi kan drive økologisk jordbruk og utvikle en lokal øko-landsby for permakultur. Dette er hjelp til selvhjelp.

The hallway, – kitchen to the right, bedroom to the left and bathroom straight forward
Finishing putting in the entrance door
På lang sikt vil vi utvikle aktiviteter på følgende områder: permakulturdyrking, utdanning og dyrehold. Vi vil også motivere og utdanne lokalbefolkningen i økologisk jordbruk og permakultur. Tanken er at stedet skal være et opplærings- og demonstrasjonssted for lokalbefolkningen og landsbyene i nærheten.
Mugove presenting


Mugove Walter Nyika hadde kurs i permakultur på L2 i september 2017. (Se: Opplæring i økologisk jordbruk september 2017). Vi oppnådde ikke det vi ønsket på grunn av tørke og mangel på oppfølging, men dette ble starten på permakulturopplæringen ved Kacheta-skolen. Noen lærere fra skolen deltok på kurset og ble inspirert til å bringe opplæringen til skolebarna. Shekina Bushitse fra Home of Hope Zambia er ansvarlig for opplæringen.

Akkurat nå er det en familie som bor på L2 og tar seg av huset og landet. De dyrker frukt og grønnsaker.LAND (L14)

Høsten 2016 kjøpte vi et land på 140 dekar (140 000 m2) omtrent 70 km vest for Lusaka Sentrum (L14) for å drive økologisk jordbruk og permakultur i litt større skal. Vi har forskjellige planer for denne tomten men på grunn av mangel på penger og menneskelige ressurser har utviklingen gått tregt.

En av planene er å dyrke essensielle oljer som skal brukes til produksjon av såpe og kosmetikk. Da behøver vi å samarbeide med bøndene i nærområdet. Med støtte fra LUSH planlegger vi å bygges en fabrikk som utvinner oljen. Lush er et internasjonalt selskap som produserer håndlagde såper og kosmetikk fra organiske vegetabilske oljer.

Mugove Walter Nyika, leder for SCOPE Afrika, har allerede en avtale med Lush. Siden tomten har stått brakk i 4 år, er den fri for kjemikalier og giftstoffer, og vi kan starte vårt økologiske jordbruk.

Linker: Lush Norge og Lush Internasjonalt

Det er også snakk om å bygge et opplæringssted eller demonstrasjonssenter for dyrking av permakultur for sårbare arbeidsledige kvinner og ungdom. Et alternativ er å bygge en eko-landsby der alle som er engasjert kan bo.