Projekt

LAND (L2) OCH HUSBYGGNATION

Our little house!
Husbyggnations-processen i regnperioden då allt är grönt
The entrance

 
Tillsammans med Home of Hope Zambia har vi en tomt i Zambia på 20 mål (20 000 m2) (L2). Det ligger cirka 40 km väster om Lusakas centrum. Tomten har cirka 500 m staket och låsbar port. Det finns en brunn med vattenpump. Vaktmästarbostaden/ huset är nästan klart förutom köksinredning och annan inredning, el och sanitet.

En vision är att förbättra livsvillkoren för utsatta genom att äga och investera i mark för att odla ekologisk och utveckla permakultur.

Teamet utanför porten till L2
Vattenpumpen på L2, – Amon, Lena och Eddy
The hallway, – kitchen to the right, bedroom to the left and bathroom straight forward
Finishing putting in the entrance door
På lång sikt kommer vi att utveckla verksamhet inom följande områden: permakultur odlingar, utbildning, djurhållning. Vi kommer också att motivera och utbilda lokalbefolkningen i ekologiskt jordbruk och permakultur. Tomten  kommer att vara en utbildnings- och demonstrationsplats för lokalbefolkningen och från de närliggande byarna.

Just nu bor en familj där och tar hand om huset och marken. De odlar frukt och grönsaker.

Mugove presentingMugove Walter Nyika hade en kurs i permakultur på L2-tomten i september 2017.  (Se Undervisning i ekologiskt jordbruk september 2017). Vi oppnådde inte det vi önskade på grund av torka och brist på uppföljnings, men detta blev startskottet för permakulturkursen i Kacheta-skolan. Några lärare från skolan deltog på kursen och blev inspirerade att förmedla utbildningen till skolbarnen. Shekina Bushitse från Home of Hope Zambia är ansvarig för undervisningen.LAND (L14)

Hösten 2016 köpte vi en andra mark på 140 mål (140 000 m2) cirka 70 km väster för Lusaka Centrum (L14) ekologiskt jordbruk och permakultur. Vi har olika planer för denna tomt. Men brist på pengar och mänskliga resurser går det det långsam takt med arbete.

En av planerna är att odla eteriska oljor som ska användas för tvål och kosmetisk produktion. Villkoret är att starta ett kooperativ med bönderna  i närområdet för att bedriva odlingen av dessa eteriska oljor. Med stöd av LUSH ska en fabrik byggas för att utvinna eteriska oljor från grödorna. Lush är ett internationellt företag som tillverkar handgjorda tvålar och kosmetika av organiska vegetabiliska oljor. 

Mugove Walter Nyika, ledaren för permakultur i Zambia, har redan ett avtal med Lush, så att vi kan börja jordbruksarbetet. Eftersom tomten har  stått i träda i två år har många kemikalier och gifter rensats från marken och vi kan börja vårt ekologiska jordbruk.

Webbplatser:
Lush Norge och Lush Internationalt

Vi pratar också om att bygga en träningsplats eller ett denstrationscenter för odling av permakultur för utsatta arbetslösa kvinnor och ungdomar. Ett alternativ är att bygga en ekoby där alla engagerade kan bo.