L2 – no

Our little house!

LAND (L2) OG HUSBYGNING

Sammen med Home of Hope Zambia har vi en tomt i Zambia på 20 dekar (20 000 m2) (L2). Det ligger omtrent 40 km vest for sentrum av Lusaka. Tomten har ca 500 m gjerde og låsbar port. Det er en brønn med vannpumpe. Vaktmesterhjemmet ved porten og huset er nesten klart. Kjøkkeninnredning og annen innredning, strøm og sanitær er ikke helt tydelig.

Dette er en av strategiene for vår visjon er å forbedre levekårene til de sårbare ved å eie og investere i land for økologisk jordbruk og utvikle et lokalt økosystem for permakultur.

Mugove Walter Nyika hadde en opplæring i permakultur på L2-området i september 2017. Deltakerne kom hovedsakelig fra nærliggende landsbyer. (Se under menyen permakulturopplæring september 2017). Resultatene av dette prosjektet var dårlige på grunn av tørke og mangel på oppfølging. Men denne utdannelsen var en start for permakulturopplæringen ved Kacheta-skolen. Det var noen lærere som deltok fra denne skolen som ble inspirert til å formidle utdannelsen til skolebarna.

På lang sikt vil vi utvikle aktiviteter innen følgende områder: permakulturdyrking, utdanning, dyrehold. Vi vil også motivere og utdanne lokalbefolkningen i økologisk jordbruk og permakultur. Nettstedet vil være et opplærings- og demonstrasjonssted for lokalbefolkningen og fra landsbyene i nærheten.

Akkurat nå er det en familie som bor der og tar seg av huset og landet. De dyrker frukt og grønnsaker.

Mugove Walter Nyika kan instruere bygging av hus som er laget av natur-materialer. Vi har planer om å realisere bygging av leiligheter og skole på tomta.


Byggeprosessen:

Vår prosjektleder Amon Silomba tok det hele ansvaret for planlegging og bygging av huset, samt å sette opp gjerde og port rundt eiendommen. Han gjorde en formidabel jobb på kort tid.
Her ser dere noen bilder fra bygge-prosessen:

During the building process – here you also can see our gate to the left and the big difference in the green season
Finishing putting in the entrance door

Hallen, kjøkken til høyre, soverom til venstre og bad rett fram
Inngangspartiet
The team outside the gate