Hva er permakultur?

  • En forklaring, klargjøring og definisjon:

Permakultur handler om å bruke naturen som modell for å designe systemer som får mennesker og natur til å føle seg bra, både nå og i fremtiden. Design fra et permakulturperspektiv handler om systemtenkning med utgangspunkt i de spesifikke forholdene på stedet for å bygge lokalt tilpassede alternativer for matproduksjon, boliger, vann- og energiforsyning, samfunnsstrukturer og forretningsmuligheter.

Permakultur er basert på tre etiske prinsipper:

  1. Omsorg for jorden. Å forstå at vi er en del av jorden og at vi må respektere og handle deretter.
  2. Omsorg for mennesker. Støtte og hjelpe hverandre til å bygge sunne individer og samfunn der alle mennesker har muligheter til å leve gode liv og velstand.
  3. Rettferdig fordeling. At verdens begrensede ressurser brukes klokt og rettferdig og at overskuddet reinvesteres i omsorg for land og mennesker.

Historikk:

Permakultur slo rot i Australia allerede på 1980-tallet, men har de siste årene fått et skikkelig løft og har slått rot over hele verden. Ordet står for ‘permanent agriculture’ og oppsto som en reaksjon på de økologiske problemene som følger med uholdbare landbruksmetoder som dominerer verdens matproduksjon også i dag, som jorderosjon, utvasking og tap av biologisk mangfold. I dag er permakultur så mye mer. Det er et levende konsept og metoder som er i stadig utvikling og omfatter mange ulike områder. Konseptet omfatter både vitenskap og filosofi og tilbyr en løsningsorientert og kreativ tilnærming til verdens utfordringer.

I selve designprosessen brukes en rekke veiledende designprinsipper for å utvikle bærekraftige systemer (se Permakultur hjemmeside for flere detaljer). Permakultur brukes i dag på FN-nivå som et verktøy for bærekraftig utvikling og en av grunnleggerne av permakultur, Bill Mollison, mottok Right Livelihood Award i 1981 for sitt arbeid. Permakultur har også fått oppmerksomhet på EU-nivå, og EU-kommisjonen mener i sitt forslag til EU-strategi og EU-mål for biologisk mangfold etter 2010, at permakultur må fremheves «som en effektiv beskyttelse og gjenoppretter av biologisk mangfold». Permakultur er et utmerket verktøy for å arbeide strukturert og langsiktig med bærekraftig bygdeutvikling.

Legg att eit svar