HOHZ’s BIL


Toyota Hilux 2009-mod kjøpte i England i 2017.

Bilen har vært en stor velsignelse. Den har virkelig blitt brukt flittig og vært en forutsetning for besøkene og arbeidet Home og Hope Zambia har gjort i landsbyer, skoler og på våre tomter.

Biler trenger konstant vedlikehold, og den lokale foreningen har ikke midler til dette, så vi er glade for tilskudd slik at den fortsatt kan rulle og gå på de Zambiske dårlige veiene i fremtiden. På slike veier har vedlikehold av bil en høy pris, og du kan bli med på dette. Det er verdifullt for oss og viktig for mange mennesker i Zambia.

Vi er veldig glade for bidrag til bankkonto i Norge: 9801 58 13830.
Merk bidraget: BIL.

Bankgiro i Sverige: 5143-2540 (Sverige) IBAN: SE90 8000 0821 4996 4438 8598    Swish (Sverige): 123 576 70 09. Merk bidraget: Bil

Home of hope Zambia er avhengig av bilen for å gjøre en jobb for de svakeste, så vi er utrolig glade for ditt bidrag. TAKK!

Home of Hope Zambia er avhengige av bilen i arbeidet, så vi er utrolig glad for bidrag.

TUSEN TAKK!

Toyota Hilux på sin siste kveld i England ferdig pakket for å bli skippet med båt til Namibia, – og kjørt videre til Zambia.

Legg att eit svar