Opplæring i økologisk jordbruk i september 2017

Undervisningen og treningen landsbyboerne i Sipalo får gjennom Mugove Walter Nyika må spres til hele Afrika. Det har et enormt potensiale og kan forbedre folks levevilkår radikalt.

Mugove underviser

Men det vi lærer dem er delvis kunnskap de hadde tidligere som er glemt i overføringen mellom generasjonene.

Tanken er at de bruker frø som allerede finnes i landsbyen mens metodene er tatt ut fra økoklogisk dyrking, permakultur eller naturlig jordbruk som det også kan kalles. Strategien er  noe Mugove kaller Land Use Design.

Landsbyen gikk gjennom baseline-undersøkelse og noe Forum Syd (organisasjon under SIDA som tilsvarer norsk NORAD) kaller LFA-workshop. (Logical Framework Approach). Da finner vi ut hvordan de har de, hva som er problemene eller utfordringene der de bor og hvilke styrker/ ressurser de har. Utfra opplysningene de selv kommer med, lager vi et problemtre. Årsakene (cause) er røttene i treet og konsekvensene (effects) er grenene/ bladverket/ fruktene.
De laget også en oversikt over hva slags grønnsaker, frukt og trær som allerede finnes i området. Dette blir utgangspunkt for undervisningen og treningen de får. Som dere ser på bildet med tekst (under), har de en rekke utfordringer i landsbyen.

This image has an empty alt attribute; its file name is P1170410-e1512422966603-768x1024.jpg
Ulike utfordringer i landsbyen
This image has an empty alt attribute; its file name is P1170413-300x225.jpg
En skolelærer presenterer gruppearbeidet han var med på

En kvinne framførte resultatet av gruppearbeidet. De mangler vann, skoler, støtte, transport, farbare veier, helseklinikker osv. Jenter slutter skolen altfor tidlig for å forsørge familien eller hjelpe til hjemme. En del jenter gifter seg tidlig, – barneekteskap. Både kvinner og barn blir utsatt for ulike typer overgrep. Det er mennene som bestemmer og kvinnene klaget over at de hadde for lite frihet. De vil velge selv og være med i beslutningsprosesser både i hjemmet og samfunnet.

Vi utformet et problemtre og forsøkte å finne ut hvilken ende vi kunne starte i, for her var det mye å ta tak i. Vi er veldig bevisst på at vår oppgave er å lage et prosjekt hvor vi ikke skal ta deres ansvar, men heller hjelpe dem til å selv bli i stand til å føre egen sak til de rette instanser.

Landsbyboere og besøk fra Ministry of Finance, kirken, den lokale skolen, lokal representant for Ministry of Agriculture. Styret i Home of Hope Zambia samt to representanter fra Seed of Hope International i Sverige.


Gjennom økologisk jordbruk og permakultur er dette mulig. Barna og de voksne vil kunne spise sunt, og de vil også få muligheten til å tjene og forsørge familien sin. Dette gjør at de får mer overskudd til å hevde sine rettigheter overfor myndighetene. Det var helt klart at myndighetene IKKE hadde fulgt opp sitt ansvar på flere områder.

Kvinners rettigheter blir ikke tatt på alvor, barn har ikke lik mulighet til utdanning, ja, listen er uendelig lang.
Treningen er derfor viktig både for å vite hvordan man skal ta vare på land og natur, men også for å endre tankeganger, dysfunksjonelle systemer og på sikt bidra til økt bevissthet og livskvalitet.