Om oss

Utenfor L2 – vår lille tomt

«Seed of Hope International» er en non-profit frivillig ideell organisasjon med hovedkontor i Johanneshov, Stockholm, Sverige. Den ble grunnlagt etter initiativ fra grunnleggerne Ps Eddy Bushitse, Chawanangwa Rachel Manda Bushitse, Lena Möller Sundstrøm og Wenche S. Manneråk i 2015. Visjonen har lenge vært i våre hjerter, men siden 2008 har ideene flyttet fra visjon til handling ved å støtte utsatte barn i Lusaka med økonomiske bidrag til skolepenger, annet utstyr og planlegging av framtidige prosjekter.

Foreningens ideer og visjoner er å bidra til en mer positiv samfunnsutvikling i den tredje verden gjennom sosial innovasjon og entreprenørskap. Vi vil empower kvinner til et selvstendig liv, hjelp til selvhjelp samt motvirke fattigdom og dens konsekvenser.

Målet er å forbedre livskvaliteten til sårbare og utsatte kvinner og barn og sikre barn et trygt oppvekstmiljø som ivaretar deres grunnleggende behov som forutsetning for utdanning, sosial og åndelig vekst. Fundamentet i dette arbeidet er deler av FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 22, 25 og 26.

For å nå dette målet er en av våre strategier å investere i jord for å drive økologisk jordbruk, også med husdyrhold og starte et jordbrukskooperativ/ økolandsby.

I 2012 kjøpte vi en tomt 40 km vest for hovedstaden Lusaka, Zambia, hvor vi nesten er ferdig med en vaktmesterbolig og planlegger å bygge bolighus og leiligheter for kvinner og foreldreløse, utsatte barn.

Vi vil utvikle tjenester på følgende områder: landbruk, utdanning, husdyrhold, sømverksted, bakeri, vaskeri og lignende. Vi vil også oppmuntre lokalbefolkningen til og utdanne den i økologisk landbruk og permakultur. Tomten på 20 mål vil være et trenings- og demonstrasjonssenter for lokalbefolkningen.

I 2016 kjøpte vi en ny tomt (L14) ca 70 km vest for Lusaka til økologisk jordbruk og permakultur.

Vår ideelle forening og partnerorganisasjonen i Zambia er basert på bibelske, demokratiske og økologiske verdier som gagner miljøet, slik som solenergi, økologisk landbruk og ansvarlig bruk av ressurser.